Nhà máy Thực phẩm Á Châu

P_20150727_152347
Thi công sơn phủ FRP